Projektovanie TZB

VZDUCHOTECHNIKA / KLIMATIZÁCIA

 • Projekt vzduchotechniky pre bytové domy, rodinné domy, administratívne budovy, priemyslená vzduchotechnika
 • Projekt rekuperácie
 • Projekt rekuperácie s teplovzdušným vykurovaním
 • Projekt rekuperácie s chladením
 • Projekt klimatizácie
 • ...

VYKUROVANIE / CHLADENIE

 • Projekt ústredného vykurovania ( podlahové, stropné, konvekčné, teplovzdušné, elektrické vykurovanie ... )
 • Projekt chladenia ( stropné chladenie, fancoilové chladenie, split/multisplit, VRV systém ... )
 • Návrh zdroja tepla / chladu (tepelné čerpadlo, plynový kotol, elektrokotol ... )
 • Výpočet tepelných záťaží / strát v zmysle platných STN
 • ...