BIM modelovanie

Building information Model je moderná technológia, na ktorú sa postupne prechádza z "tradičných" postupov projektovania.  Projektantom vzduchotechniky a klimatizácie, ktorí nechcú strácať čas 3D modelovaním ponúkame možnosť spolupráce počas celej tvorby projektu a spracovania kompletného BIM modelu vrátane koordinácie s ostatnými profesiami.  BIM projekt obsaduje 3d informačný model (.ifc) ,špecifikácie, pôdorysy a rezy spracované podľa platných STN. BIM projekt môže byť spracovaný z 2D dokumentácie, prípadne škice so zadanými vstupnými údajmi pre návrh.