Úvod

Zaoberáme sa projektovaním profesií TZB ( VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZÁCIA, VYKUROVANIE ) pre novostavby a rekonštrukcie budov a to vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie:

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt pre realizáciu stavby
  • Projekt skutočného vyhotovenia

podľa požiadaviek investora a architekta. Návrhy sú spracované s využtím moderných technológií a obnoviteľných zdrojov energie.

Projekty spracovávame BIM technológiou (Revit) ale aj 2D (Autocad).